ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ

Речовий склад та якісна характеристика пісків

Якісна характеристика корисної копалини Здовбицького родовища проводиться по результатах 49 секційних проб.
Корисна копалина на родовищі представлена морськими пісками сарматського віку. На площі родовища вони представлені сухими пісками потужністю від 3,8 м до 13,1 м. в середньому 9,52 м. загалом поклад пісків має лінзоподібну, субгоризонтальну заліж витягнуту в західному напрямі.
Поклад родовища представляє собою розшарування пісків різних по кольору : від сірих , зеленувато - сірих до жовтих, буровато-жовтих. По даним фізико механічних випробуванням піски, як на глибину (додаток №19) так і на площі і родовища в цілому, а по своїм властивостям однорідні. Селективну відробку пісків недоцільно. Тому надалі якість пісків будемо оцінювати як середньозважену по родовищу. Оцінка якості пісків Здовбицького родовища проводилася у відповідності до вимог ДСТУ Б. В. 2. 7. -32 - 95." Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови", ДСТУ Б.В. 2.7. - 29-95 "Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості , штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація", ГОСТ 8735 -88 "Пісок для будівельних робіт. Методи для використання".
По всіх секційних пробах виконані фізико - механічні аналізи, які включали визначення зернового складу, вмісту пилуватих і глинистих часток, органічних домішок. По 13 пробам зроблені хімічний і мінералогічний аналізи.
У відповідності з ДСТУ Б. В. 2.7 - 29-95 та ДСТУ Б.В.2.7. - 32 -95 піски родовища по зерновому складу відносяться до групи середні - модуль крупнисті по пробам коливається від 2,06до 2,31 по свердловинам від 2,08 до 2,18 по родовищу в цілому 2,15.
По насипній густині (кг/м3) - середні і важкі. По вмісту пиловидних, глинистих і мулистих часток по пробам від 3,49% - 7,91%, по свердловинам від 5,63% до 6,77%, по родовищу 6,04% і віднесені до групи з високим вмістом. Вміст зерен розміром більше 5,00 мм в пісках відсутній.
По мінеральному складу піски кварцові - від 98,14 % до 99,65%, за піски зеленувато -сірого кольору з домішками глауконіту (глауконіту від 0,1% до 1,38%), група польового шпату до 0,01 % до 0,66%.
За хімічним складом кварцові піски складають:
Вміст SiO2 від 92,5 до 96,74 %, Fe2O3 від 0,58% до 2,86%, А12О3 - від 0,79% до 2,4%, ТіО2 від 0,02 до 0,4 %
Якість пісків вивчена у відповідності технічного завдання та ДСТУ БВ 2.7-32-95 "Пісок щільний, природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови"
Визначаючими якісними показниками пісків були : вміст зерен по розсіву, вміст пиловидних, глинистих, органічних домішок і модуль крупнисті. Гранулометричний склад пісків Здовбицького родовища та перерахунок середньозважених по свердловинам, і родовищу в цілому приведені в таблицях (Додатки 2Д та ЗД ).
Як видно з приведених таблиць, піски родовища відносяться до групи середніх з високим вмістом пиловидних і глинистих часток і придатні для виробництва будівельних розчинів(крім штукатурних розчинів для опоряджувального шару), а також для дорожнього будівництва.
Якісні показники пісків родовища для вказаних цілей загалом витримані. Кут природнього відкосу в сухому стані коливається від 31° до 32°36°, у воді від 26°30"до 28°30" .